Aanleg kunst-grasvelden

Door de inbreng van de Sportraad zijn er meerdere kunstgrasvelden tegelijk aangelegd wat een kosten besparing met zich meebracht plus de aanleg van twee extra trap veldjes. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er één veld in de twee jaar zou worden aangelegd.

 

Aanleg kunstgras officieel gestart

ZALK – De aanleg van de verschillende kunstgrasvelden in de gemeente Kampen is dondermiddag officieel van start gegaan. Bij SV Zalk verrichtte wethouder Pieter Treep de officiële handeling door een klein deel van het veld af te graven. De aanleg van kunstgras op verschillende locaties is een hele operatie. In de maanden augustus en september wordt kunstgras bij Zalk, IJVV, Wilsum neergelegd. Ook wordt de toplaag van het hockeyveld van HCK vervangen en worden drie trapveldjes aangelegd (IJsselmuiden, Kamper binnenstad en de Kamper wijk Onderdijks). Daar komen nu dus ook de aanleg van kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen DOS Kampen en KHC bij. Vrijdag, even na middernacht, ging de raad akkoord met een motie van D66 om ook kunstgras bij DOS en KHC aan te leggen. Hiermee kreeg wethouder Treep toch wat hij wenste. “Ik wilde zo graag alles in een aanbesteding meenemen”, zei Treep donderdag nog in Zalk en verklaarde dat hij niet echt geloofde dat de motie van D66 het zou halen. Dat gebeurde uiteindelijk dus wel en daarmee zit de kunstgrasklus van Treep erop. De afgelopen jaren heeft de wethouder zich ingespannen voor de aanleg van kunstgras bij sportverenigingen. Dat geldt ook voor voorzitter Tony Zweers van Sportraad Kampen. “Het is ook bij ons weggekomen. Ik heb er voor gevochten”, aldus Zweers. In Zalk noemde Treep kunstgras een instrument om een gezonde leefstijl voor jong en oud te bereiken en legde hij de nadruk op de veranderende positie van sportverenigingen in de maatschappij. “Clubs maken alleen ’s avonds en ’s weekends gebruik van sportvelden. Velden kunnen veel intensiever gebruikt worden en ze liggen ongelofelijk gunstig.” Door een koppeling te maken met andere doelgroepen moet multifunctioneel gebruik in gang worden gezet en kunnen de velden intensiever gebruikt worden. Dit vergt wel een inspanning van verenigingen, maar het is volgens Treep van groot belang dat clubs hun horizon verbreden. “Sportverenigingen die over tien jaar alleen maar bezig zijn met sport, zijn dan ten dode opgeschreven”, was de waarschuwing van de wethouder, die even later toevoegde dat verenigingen wel de kans moeten krijgen om zich beter te ontwikkelen. Kunstgras moet de Kamper sport een nieuwe impuls geven. Zalk-voorzitter Gerrit ter Winkel verklaarde ‘heel erg blij’ te zijn met de aanleg van het kunstgras. Hij maakte nog even de koppeling met het Multifunctioneel Centrum, dat in de toekomst moet worden gerealiseerd in het dorp. “Dat is de reden dat we kunstgras hebben gekregen. Ik zie dit als de start daarvan.” Voorlopig lijkt dit echter nog ver weg, want de exploitatie is nog niet rond. Geldzorgen zijn er niet wat betreft het kunstgras, maar Zalk moet wel de portemonnee trekken. Onder andere voor de verlichting. De club krijgt drie masten met vier kappen van de gemeente, maar moet de andere drie masten en vier kappen zelf betalen. Ook een gedeelte van de betegeling moet Zalk zelf bekostigen. Voor de verlichting en de betegeling is Zalk zo’n 20.000 euro kwijt. Daar komt nog bij dat Zalk heel graag Led-verlichting wil. Dan loopt het totale bedrag wel op naar 40.000 euro. Met subsidies voor de Led-verlichting hoopt Zalk dit bedrag naar beneden te kunnen krijgen. Zo hoopt Zalk op een bijdrage uit het potje ‘Dorpsgelden’ van de gemeente en op een subsidie van het Rijk. Het kunstgras van Zalk wordt op 24 augustus opgeleverd. Bij HCK staat de oplevering gepland voor 1 september, bij IJVV op 7 september en bij Wilsum op 14 september.

Aangepast protocol, graag wijzigingen doorgeven

Beste gebruikers,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet verscherpte maatregelen aangekondigd die vanaf woensdag 22:00 uur gelden.
Als het goed is heeft u ook vandaag een mail van Guido Vlierhuis gehad met daarin de hoofdpunten van de maatregelen.

Hierop hebben wij ons protocol aangepast. Het aangepaste protocol downloadt u in pdf formaat via deze link: PDF aangepast protocol.

Ik kan me voorstellen dat een aantal activiteiten niet meer kan plaatsvinden, zoals competitiewedstrijden, onderlinge partijtjes of omdat de 1,5 meter afstand met 18+ niet gehandhaaft kan worden. En dat u daarom geen gebruik gaat maken van de sportaccommodatie. Ook kan ik me voorstellen dat u een alternatief heeft bedacht voor deze uren.
Hoe logisch soms zaken kunnen zijn, is voor mij niet geheel te overzien wie, wat, waar (gezien bovenstaande) doet.

Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn om door te geven wanneer u geen gebruik meer maakt van onze accommodaties?
a) om eventuele inzet van beheer die nodig was te kunnen herzien
b) ik kan u dan uit het rooster halen, scheelt kosten
Graag doorgeven via: huursportzaal@kampen.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rico Doorn

Corona update gebruik sporthallen en gymnastiekzalen

Geachte gebruiker,

Corona

Het laat zich aanzien dat het coronavirus nog maanden onder ons is. Van een gehoopte afbouw van de maatregelen, is vooreerst nog geen sprake. Wij gaan ervan uit dat u deze winter nog niet op de oude manier gebruik kunt maken van onze sporthallen en gymnastiekzalen.

Huidige situatie

Op 17 augustus kon u weer in de sporthallen sporten. Na meting van de luchtkwaliteit, openden wij twee weken later ook weer de gymnastiekzalen. Wel is het gebruik aangepast. Ramen en deuren staan open, het gebruik van douches en toiletten is beperkt en er zijn looproutes. Alle regels staan in ons protocol. Wij wijzen u er nogmaals op dat de maatregelen niet vrijblijvend zijn.

Winter

Onze zorg blijft de luchtkwaliteit. Het is voor ons niet mogelijk voor de winter alle accommodaties te voorzien van een adequaat ventilatiesysteem. Afgezien van de hoge kosten, is de opdracht te groot voor een snelle uitvoering. Houdt u er rekening mee dat u ook straks bij lage buitentemperaturen, sport met ramen en deuren open. Het wordt koud in onze sportaccommodaties.

Ten slotte

In het belang van ieders gezondheid, vragen wij om uw begrip. Uiteraard blijven wij meten. Misschien is meer mogelijk, dan wij nu weten. Voor tips, suggesties en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Hoogachtend,
Henk Kremer,
afdeling Ruimtelijke realisatie

Nieuw onderkomen in het park

De mannen van de duikvereniging De Oester zijn begonnen met hun klus voor hun nieuwe onderkomen in het park, waar ook de Sportraad een plek zal krijgen.
Zelfwerkzaamheid blijkt voor sportverenigingen te lonen. Ook de nodige sponsoren werken mee om het project te realiseren. Respect voor deze mannen!!

Actuele protocollen

Beste sportbestuurder,

Ondanks de aanpassingen die u hebt moeten doen vanwege het coronavirus, is inmiddels het nieuwe sportseizoen gelukkig weer in volle gang. Met dit bericht willen we u nogmaals op de meest actuele protocollen en richtlijnen attenderen en verzoeken deze goed in acht te nemen tijdens uw activiteiten. Download de laatste versie via deze link: Protocol versie 17 september 2020.

Sportprotocol

Het actuele sportprotocol is terug te vinden op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Kijk regelmatig of er ook wijzigingen zijn. De meest actuele versie wordt hier gepubliceerd en u kunt er ook digitale hulpmiddelen vinden voor uw de organisatie van uw activiteit(en).

Verantwoord gebruik binnensportaccommodatie

De handreiking voor verantwoord gebruik binnensportaccommodaties vindt u hier. Alle gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn geïnformeerd over het protocol van de gemeente Kampen (zie bijlage). Graag nogmaals aandacht hiervoor!

(sport) kantines & horecaprotocol

Voor alle horeca, groot of klein, geldt het horecaprotocol! Het horecaprotocol is hier terug te vinden. Denk hierbij dus ook aan het aantal personen wat maximaal bij elkaar aan tafel mag zitten (helaas geen teamtafels), de afstand onderling, intekenlijsten voor wie een kantine betreedt en het toezicht hierop.

Toezicht & handhaving

Wij beseffen ons goed dat het niet altijd gemakkelijk is en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieders, sporters, vrijwilligers en bezoekers. Toch is het van belang voor ieders gezondheid dat de gestelde richtlijnen en maatregelen worden opgevolgd. U bent als aanbieder van activiteiten hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. Boa’s van de gemeente Kampen zijn de afgelopen periode bij verschillende sportaccommodaties geweest om te kijken of de maatregelen worden opgevolgd. Er zijn veel complimenten uitgedeeld, maar ook waarschuwingen gegeven. De komende tijd worden meer binnen- en buitensportaccommodatie bezocht.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport
g.vlierhuis@kampen.nl

Sportraad Kampen zoekt versterking

We zijn op zoek naar versterking van ons team. Help je mee in onze zoektocht?

SPORTIEVE PENNINGMEESTER

Sportraad Kampen is op zoek naar een penningmeester met een hart voor sport.

  • Factureren en innen van de jaarlijkse contributie van de sportverenigingen die lid zijn van Sportraad Kampen
  • Verzorgen van administratie en betalingen
  • Opstellen jaarlijkse begroting en financieel jaarverslag
  • Jaarlijks resultatenrekening en balans opstellen en deze presenteren op de algemene ledenvergadering (ALV)

Wij vragen iemand met een financiële achtergrond die tevens kennis en ervaring heeft met Excel. De tijdsinvestering voor het houden van een financiële administratie bedraagt circa 2 uur per maand. Daarnaast duurt het bijwonen van de bestuursvergadering ook circa 2 uur per maand.  Voor meer informatie over de inhoud en werkzaamheden kunt u contact opnemen met de penningmeester Eunice Boer via  0615423626.


BESTUURSLID MET BELANGSTELLING VOOR SPORT

Sportraad Kampen is op zoek naar een algemeen bestuurslid met brede belangstelling voor sport, bestuurservaring is een pré.

 • Bijwonen maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Contacten onderhouden met gemeente en sportverenigingen
 • Participeren in gemeentelijke werkgroepen

Voor meer informatie over de inhoud en werkzaamheden kunt u contact opnemen met de voorzitter Tonny Zweers via 0627306390 of secretaris Albertine Wierda-ten Hove op telefoonnummer 0681720748.

Over Sportraad Kampen:

Sportraad Kampen is belangenbehartiger van Kamper sportverenigingen en vervult voor de sport binnen de Gemeente Kampen een rol als voortrekker, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en kritische volger van (plaatselijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de sport. Het Bestuur vergadert maandelijks, volgens een van tevoren vastgesteld rooster.  Naast deze reguliere vergaderingen komt het dagelijks bestuur wekelijks bij elkaar. Verder is het Bestuur op uitnodiging aanwezig bij uitvoeringen, jubilea, openingen e.d. van sportverenigingen. Sportraad Kampen biedt de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij.

 

NOC NSF: Coronavirus en sport

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben zij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Je vindt ze hier: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

 

 

Deel jouw best practices

Bizarre en bijzondere tijden. Voor ons allemaal. Hoe gaan jullie als sportvereniging hier mee om? Fit blijven is belangrijk, maar de trainingen en wedstrijden gaan allemaal niet door. Wat nu? 

#FitMetTeamNL

Een mooi voorbeeld vonden we op de website van AV ISALA ’96. Zij delen op hun website via deze pagina www.avisala96.nl/blijffit verschillende workouts van TeamNL sporters. Workouts vanuit de woonkamer. Ook op de socials te volgen via #FitMetTeamNL.

Hoe pakken jullie dit op?

Laat het ons weten! Dan delen wij jullie tips hier en op de social media kanalen! Stuur je een mail naar info@sportraadkampen.nl?

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl