In de afgelopen weken hebben enkele verenigingen vragen gesteld aan de Sportraad naar aanleiding van o.a. sluiting van de sportaccommodaties in verband met de coronacrisis die ons land en ook onze stad beheerst.

Wij hebben de vragen aan de gemeente voorgelegd en hier volgen de antwoorden:

1. Zolang de binnen binnensport-accommodaties gesloten blijven zullen de verenigingen geen huur behoeven te betalen en over die periode dus geen factuur ontvangen.

Zo gauw het weer mogelijk is om gebruik te maken van de binnensport-accommodaties, treedt het rooster weer in werking. Mochten de verenigingen hierover nog meer vragen hebben, dan kunnen ze altijd contact opnemen met de verhuurders huursportzaal@kampen.nl .

2. Ten aanzien van de buiten-sportaccommodaties zal daar achteraf naar worden gekeken aangezien daar een andere betaalregeling voor is.

3. Net als ondernemers kunnen ook vereniging zonder opgaaf van reden om te beginnen 3 maanden uitstel krijgen voor het betalen van de OZB. Daarvoor moeten ze dan zo spoedig mogelijk wél een mail sturen naar invordering@kampen.nl

Zonder bericht verloopt namelijk aanstaande dinsdag de eerste termijn. Over 3 maanden moet dan weer nader contact met de gemeente plaatsvinden.

4.Ten aanzien van de contributies hebben NOC NSF aan  de verschillende sportbonden geadviseerd om vooralsnog wel de contributie te blijven innen. Dat advies hebben de meeste Kamper sportverenigingen ook vanuit de bond ontvangen. Veel kosten lopen door bij sportverenigingen wij sluiten ons bij dit advies aan.

5. Tenslotte heeft de Sportraad besloten dit jaar geen contributie te innen om toch de verenigingen enigszins tegemoet te komen, in deze toch wel heel moeilijke tijd.

Wij wensen jullie allen veel sterkte toe voor de komende weken en blijf gezond.