Geachte gebruiker,

Corona

Het laat zich aanzien dat het coronavirus nog maanden onder ons is. Van een gehoopte afbouw van de maatregelen, is vooreerst nog geen sprake. Wij gaan ervan uit dat u deze winter nog niet op de oude manier gebruik kunt maken van onze sporthallen en gymnastiekzalen.

Huidige situatie

Op 17 augustus kon u weer in de sporthallen sporten. Na meting van de luchtkwaliteit, openden wij twee weken later ook weer de gymnastiekzalen. Wel is het gebruik aangepast. Ramen en deuren staan open, het gebruik van douches en toiletten is beperkt en er zijn looproutes. Alle regels staan in ons protocol. Wij wijzen u er nogmaals op dat de maatregelen niet vrijblijvend zijn.

Winter

Onze zorg blijft de luchtkwaliteit. Het is voor ons niet mogelijk voor de winter alle accommodaties te voorzien van een adequaat ventilatiesysteem. Afgezien van de hoge kosten, is de opdracht te groot voor een snelle uitvoering. Houdt u er rekening mee dat u ook straks bij lage buitentemperaturen, sport met ramen en deuren open. Het wordt koud in onze sportaccommodaties.

Ten slotte

In het belang van ieders gezondheid, vragen wij om uw begrip. Uiteraard blijven wij meten. Misschien is meer mogelijk, dan wij nu weten. Voor tips, suggesties en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Hoogachtend,
Henk Kremer,
afdeling Ruimtelijke realisatie