Deze handreiking is bedoeld voor exploitanten en beheerders van binnensportaccommodaties en biedt informatie en richtlijnen voor het openstellen van binnensportaccommodaties. In deze handreiking worden richtlijnen en tips aangereikt voor de invulling van de heropening van binnensportaccommodaties en het dagelijks beheer en gebruik.

Verplichte reservering en een nauwkeurige gezondheidscheck (triage) vooraf vanaf 100 bezoekers, het onderlinge afstand houden voorafgaand en na afloop van de sportactiviteit (vanaf 18 jaar) en een consequente opvolging van hygiënemaatregelen vormen hierbij de basis. De handreiking geeft richting en is geen blauwdruk. Per situatie moet gekeken worden naar de praktische inpasbaarheid. Gezond verstand gebruiken staat daarbij voorop. Voor de gestelde eisen en normen op het gebied van ventilatie en luchtbehandeling vragen extra uw aandacht. U als exploitant bent verantwoordelijk voor en stelt zelf plannen op om op een verantwoorde manier sportactiviteiten te kunnen beoefenen in uw binnensportaccommodaties.

Voor de definitieve versie van ‘ de handreiking verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodatie’ klik hier.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport