Sportraad Kampen is een onafhankelijk sportadviesorgaan voor de Gemeente Kampen. Een club enthousiaste vrijwilligers die de sport in Kampen hoog op de agenda willen krijgen en houden in de gemeente. De liefde voor sport is wat ons verbindt.

Ben jij lid van een sportvereniging? En heb je zin en tijd om de Sportraad op het gebied van communicatie te helpen? Bijvoorbeeld voor het bijhouden van de website, of onze Facebookpagina en/of Twitteraccount. We willen graag meer naar buiten treden via deze kanalen om zo aan de verenigingen en clubs te kunnen laten zien waar de Sportraad Kampen zich mee bezig houdt. Want wat doen we nu eigenlijk? Wie zitten er in Sportraad Kampen? Wat levert het onze club op om lid te zijn van de Sportraad? Allemaal vragen die we willen gaan beantwoorden. En daar hebben we een beetje hulp bij nodig. We horen heel graag van je. Stuur je een mail naar Berry en Erik op sportraadsocials@gmail.com.