”Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven”

Na een jaar intensief overleg met meer dan honderd betrokkenen, is het Kamper Sportakkoord gereed. Het is een lokale uitwerking van het Nationaal Sportakkoord. Met trots presenteert wethouder Meijering het Kamper Sportakkoord dat bestemd is voor alle inwoners die de sport een warm hart toedragen. In zes deelakkoorden zijn duidelijke ambities en concrete acties vastgelegd.

Nationaal Sportakkoord
In juni vorig jaar heeft minister Bruno Bruins (Sport) het akkoord gesloten met de sport, gemeenten., bedrijven en maatschappelijke organisaties. ”Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven,” stelt hij, ”ongehinderd door leeftijd, lichamelijke/geestelijke gesteldheid of sociale positie”. Hij vervolgt: “Daarom investeren we de komende jaren in onze sportaccommodaties, in het versterken van de sport- en beweegaanbieders en in de motorische vaardigheden van onze jeugd”.
De minister heeft met veel verschillende partijen vijf deelakkoorden afgesloten:

  1. Inclusief sport en bewegen
  2. Van jongs af aan vaardig in bewegen
  3. Duurzame sportinfrastructuur
  4. Vitale aanbieders
  5. Positieve sportcultuur

Kamper Sportakkoord
Gemeente Kampen laat weten dat haar Sportakkoord ”mensen en organisaties verbindt en aanzet tot samenwerken en uitvoering. Het inspireert en daagt uit en sluit aan bij de Kamper ambities.” Daarnaast ”maakt de visie op hoofdlijnen de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig.”
De uitwerking vond plaats in zes werkgroepen begeleid door gemeente Kampen, Sportservice Kampen, Welzijn Kampen en de Sportraad Kampen. Zij allen werden geadviseerd door een sportformateur van Sportservice Overijssel.

Meijering merkt op dat de bezuinigingen ook de sport zullen raken. Maar ”wat het college betreft blijven de ambities, de missies en doelen overeind; hooguit in een iets langzamer tempo”. In onderstaande video nodigde hij in november 2018 iedereen uit om mee te komen praten. Precies een jaar later vertelt Meijering in een videoboodschap uitgebreid de behaalde resultaten (zie onderaan).
Saillant detail is het veelvuldig in beeld komen van de skaters in het Stadspark. Hun skatebaan is in de tussentijd gesloten (zie onderaan). In oktober 2018 hadden zij handtekeningen verzameld voor een nieuwe skatebaan en boden die voor de raadsvergadering aan. Nu zijn de skatesporters weer in de wacht gezet.

Zes deelakkoorden
Aansluitend op de vijf landelijke deelakkoorden, heeft Kampen die vertaald naar de lokale situatie en komt ze op zes uit. De eerste vijf stemmen overeen met hiervoor genoemd. Daarvoor worden de volgende acties als eerste genomen:

  1. Inclusiviteit: overzicht aanbod en media-aandacht
  2. Van jongs af: test motoriek en aantrekkelijk beweegaanbod
  3. Sportinfrastructuur: beweegvriendelijk Groene Hart en herinrichten sportaccommodaties
  4. Sportaanbieders: netwerkbijeenkomsten, scholing en inzichtelijk aanbod
  5. Sportcultuur: training pedagogische kennis, coaching en vertrouwenspersonen

Als zesde doel is voorgenomen om bijzondere prestaties te inspireren. Daarvoor wordt actie ondernomen middels media-aandacht voor bijzondere prestaties en een beweegaanbod voor talenten.
Sport verenigt zich in Nederland. Minister Bruins heeft gemeenten en provincies opgeroepen om deze ontwikkelingen te vertalen naar de lokale situatie. Daaraan heeft Kampen gehoor gegeven. De skaters wachten af.

Laatste ontwikkelingen
Een groot deel van de voorgenomen bezuinigingen die de sport zouden raken, zijn niet doorgegaan. De gemeenteraad wees de voorstellen af om de tarieven van de binnensportaccommodaties te verhogen en het sportstimuleringsbudget te verkleinen. Sportverenigingen met een eigen accommodatie zullen wel geraakt worden door de verhoging van de OZB op niet-woningen.
Het zesde deelakkoord van het Kamper Sportakkoord blijkt toch gestoeld op een landelijk deelakkoord. Dat is na de eerste versie van het Nationaal Sportakkoord toegevoegd. In de loop van 2019 is het zesde landelijke deelakkoord uitgewerkt. In het Kamper Sportakkoord is dat toen meteen meegenomen, zo laat de gemeente weten via haar woordvoering.