Beste sportbestuurder, 

Op woensdagavond 6 mei heeft het kabinet bekend gemaakt dat een aantal maatregelen verruimd worden. Volwassenen vanaf 19 jaar mogen vanaf 11 mei ook samen buiten trainen. We hanteren voor het opstarten van deze buitensportactiviteiten dezelfde werkwijze als we voor jeugd tot en met 18 jaar hebben gedaan.

Aanmelden om te kunnen starten

Uw sportorganisatie is verplicht om de activiteiten die u wilt opstarten vooraf bij ons aan te melden. U kunt uw activiteiten melden door deze vragenlijst in te vullen. Uw contactpersoon ontvangt daarna van ons een bericht. Als u op korte termijn wil starten, vul dan de vragenlijst zo snel mogelijk in!

Als u al eerder activiteiten heeft aangemeld

Heeft u al eerder activiteiten aangemeld voor het opstarten voor jeugd tot en met 18 jaar? Dan vragen we u een e-mail te sturen naar sportservice@kampen.nl met daarin de tijd(en) en locatie(s) waarop u activiteiten voor volwassenen gaat organiseren en eventueel aanvullende informatie over materiaalgebruik bij de activiteit en spreiding van groepen. U kunt na deze melding direct van start. Bij eventuele vragen of opmerkingen nemen wij contact met u op.

Onderstaande informatie hebben we al eerder gedeeld met de binnensportaanbieders, maar herhalen we voor de zekerheid nogmaals voor u.

Richtlijnen voor binnensportaanbieders die buiten gaan sporten

Zodra u met uw activiteit van binnen naar buiten gaat gelden de volgende richtlijnen;

–          Houd u altijd aan het protocol verantwoord sporten;
–          Zorg dat er altijd een contactpersoon aanwezig is op de locatie om evt. toeschouwers en of ouders te begeleiden;
–          Communiceer duidelijk naar uw ouders en leden wat de richtlijnen zijn;
–          Informeer buurtbewoners over het evt. gebruik van muziek of andere mogelijke overlast;
–          Voordat u start moet u de activiteit aanmelden (zie hierboven ‘aanmelden om te kunnen starten’).
–          Gemeentelijk binnensportmateriaal mag niet naar buiten. Voor uw eigen materialen bent u uiteraard zelf verantwoordelijk. We adviseren u geen risicovolle activiteiten te ondernemen in verband met verzekering en eigenlijk gebruik van materialen.  

Sporten op eigen terrein

U kunt uw activiteiten op privéterreinen uitvoeren. Hiervoor is de eigenaar van dat terrein verantwoordelijk. Ook hier geldt dat het protocol verantwoord sporten leidend is. Meld wel uw activiteiten bij ons aan (zie hierboven ‘aanmelden om te kunnen starten’).  

Sporten in de openbare ruimte/op sportterreinen

Indien u geen eigen terrein heeft om uw activiteiten uit te voeren kunt u een aanvraag doen voor gebruik van de openbare ruimte. Met behulp van buitensportaanbieders en scholen hebben we een aantal velden en terreinen beschikbaar. Alle beschikbare ruimtes zijn voor u in het reserveringssysteem gezet. We beseffen ons dat er niet altijd een geschikte ruimte beschikbaar is en de situatie continu veranderd. Wij doen ons best het systeem wekelijks aan te vullen. U kunt maximaal voor één week tegelijk een reservering doen. We hopen op uw begrip hiervoor.

Reserveren openbare ruimte/sportterrein

–          Vraag een inlogcode aan via huursportzaal@kampen.nl

–          Ga naar https://huursportzaal.kampen.nl

–          Log in – Selecteer de gewenste ruimte – verzend uw aanvraag

–          Wacht op de bevestiging (binnen 2 werkdagen)

–          Indien nodig krijg u contactgegevens van de locatie om af te stemmen hoe deze locatie te gebruiken (toegang, regels terrein ed.)

–          Pas na bevestiging en evt. benodigde afstemming kunt u starten

Let op: vraag minimaal 2 werkdagen van te voren uw ruimte aan!

Online reserveringen is nieuw en hebben we versneld mogelijk gemaakt. Mogelijk zitten er nog kleine foutjes in het reserveringssysteem. Loopt u ergens tegenaan? Graag contact opnemen met Rico Doorn via; 06-29168696 of huursportzaal@kampen.nl  

Protocol verantwoord sporten

Wij begrijpen dat veel sportaanbieders en sporters heel graag snel weer willen gaan sporten, maar het moet wel een verantwoorde manier. De volksgezondheid staat namelijk op het spel. Om uw activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het Protocol verantwoord sporten opgesteld. Daarin kun u lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Ook vindt u op de pagina van NOC*NSF vindt u handige downloads die u helpen uw sportpark ‘coronaproof’ te maken. U bent er als sportaanbieder in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor dat de richtlijnen van het Rijk en RIVM opgevolgd worden.

Controle op de uitvoering

Zoals in het protocol is aangegeven bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen, het opvolgen van de richtlijnen van het RIVM en het toezicht daarop. Wij voeren steekproefsgewijs controles uit op de sportterreinen of de plannen op de juiste manier worden uitgevoerd. Bij het herhaaldelijk niet volgen van het protocol, kan de activiteiten door ons worden stop gezet.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport