Speerpunten

Speerpunten

De Sportraad kijkt vooruit en heeft een aantal speerpunten geformuleerd voor de komende jaren. Geheel in lijn met de doelstellingen zal zij een sparringpartner zijn en daar waar gewenst zelfs de initiatiefnemer bij de volgende thema’s:

 • Kritisch volgen van het gemeentelijk sportbeleid
 • Volgen van de ontwikkelingen rond de sportaccommodaties
 • Stimuleren van sportpark-gerichte samenwerking en vitale verenigingen
 • Zitting in diverse commissies en werkgroepen
 • Bevorderen van een intensieve(re) samenwerking met andere maatschappelijke organisaties

Doelstelling

Het doel van de vereniging is: “De sport in al haar verschijningsvormen in de gemeente Kampen te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin.”
De Sportraad Kampen komt op voor de belangen van de sport in de gemeente Kampen in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Er is geen sprake van winstoogmerk. Zowel de belangen van de georganiseerde als de ongeorganiseerde sport worden behartigd.

De Sportraad heeft 6 taakgebieden/kerntaken:

 1. Het bevorderen van de samenwerking tussen sportverenigingen onderling, tussen sportverenigingen en overheidsinstanties, tussen sportverenigingen en overige sportinstanties en tussen sportverenigingen en de Sportraad Kampen

 2. Het optreden als gesprekspartner van het gemeentebestuur betreffende alle algemene aspecten op het gebied van het gemeentelijke sportbeleid

 3. Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen; deze adviezen zijn openbaar

 4. Het coördineren en/of gezamenlijk uitvoeren van activiteiten van leden, waar, na gezamenlijk overleg, toe is besloten

 5. Het voordragen of benoemen van vertegenwoordigers in besturen of commissies van plaatselijke en regionale instellingen of organen, die voor het sportbeleid van belang zijn

 6. Het zoeken naar mogelijkheden en inzet van middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn (“vrije belangenruimte”).

Sportraad Kampen zoekt versterking

We zijn op zoek naar versterking van ons team. Help je mee in onze zoektocht?

SPORTIEVE PENNINGMEESTER

Sportraad Kampen is op zoek naar een penningmeester met een hart voor sport.

  • Factureren en innen van de jaarlijkse contributie van de sportverenigingen die lid zijn van Sportraad Kampen
  • Verzorgen van administratie en betalingen
  • Opstellen jaarlijkse begroting en financieel jaarverslag
  • Jaarlijks resultatenrekening en balans opstellen en deze presenteren op de algemene ledenvergadering (ALV)

Wij vragen iemand met een financiële achtergrond die tevens kennis en ervaring heeft met Excel. De tijdsinvestering voor het houden van een financiële administratie bedraagt circa 2 uur per maand. Daarnaast duurt het bijwonen van de bestuursvergadering ook circa 2 uur per maand.  Voor meer informatie over de inhoud en werkzaamheden kunt u contact opnemen met de penningmeester Eunice Boer via  0615423626.


BESTUURSLID MET BELANGSTELLING VOOR SPORT

Sportraad Kampen is op zoek naar een algemeen bestuurslid met brede belangstelling voor sport, bestuurservaring is een pré.

 • Bijwonen maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Contacten onderhouden met gemeente en sportverenigingen
 • Participeren in gemeentelijke werkgroepen

Voor meer informatie over de inhoud en werkzaamheden kunt u contact opnemen met de voorzitter Tonny Zweers via 0627306390 of secretaris Albertine Wierda-ten Hove op telefoonnummer 0681720748.

Over Sportraad Kampen:

Sportraad Kampen is belangenbehartiger van Kamper sportverenigingen en vervult voor de sport binnen de Gemeente Kampen een rol als voortrekker, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en kritische volger van (plaatselijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de sport. Het Bestuur vergadert maandelijks, volgens een van tevoren vastgesteld rooster.  Naast deze reguliere vergaderingen komt het dagelijks bestuur wekelijks bij elkaar. Verder is het Bestuur op uitnodiging aanwezig bij uitvoeringen, jubilea, openingen e.d. van sportverenigingen. Sportraad Kampen biedt de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij.

 

NOC NSF: Coronavirus en sport

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben zij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Je vindt ze hier: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

 

 

Deel jouw best practices

Bizarre en bijzondere tijden. Voor ons allemaal. Hoe gaan jullie als sportvereniging hier mee om? Fit blijven is belangrijk, maar de trainingen en wedstrijden gaan allemaal niet door. Wat nu? 

#FitMetTeamNL

Een mooi voorbeeld vonden we op de website van AV ISALA ’96. Zij delen op hun website via deze pagina www.avisala96.nl/blijffit verschillende workouts van TeamNL sporters. Workouts vanuit de woonkamer. Ook op de socials te volgen via #FitMetTeamNL.

Hoe pakken jullie dit op?

Laat het ons weten! Dan delen wij jullie tips hier en op de social media kanalen! Stuur je een mail naar info@sportraadkampen.nl?

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl