Het kabinet heeft op 24 juni opnieuw een aantal versoepelingen bekend gemaakt. Ondanks dat al veel zaken bekend zijn, blijft er op sommige punten nog onduidelijkheid over de invulling van de maatregelen voor sport. Voor alle gedeelde informatie geldt wederom een disclaimer. In deze e-mail geven wij aan, voor zover nu bekend, wat de nieuwe versoepelingen voor de sport in Kampen betekenen. Daarnaast vragen wij u mee te denken over de nieuw te bouwen gymzaal in Het Onderdijks. 

De nieuwe versoepelingen

In de persconferentie van 24 juni jl. zijn er opnieuw versoepelingen van de coronamaatregelen bekend gemaakt en deze hebben ook betrekking op de sportsector. De belangrijkste versoepelingen voor u op een rijtje:

  • Binnen- en buitensport weer toegestaan; het was natuurlijk alweer mogelijk om buiten te sporten. Vanaf 1 juli kan dat ook weer binnen. Alle binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport (dus ook de contactsporten zoals bijv. judo).
  • Wel of niet 1,5 meter afstand bewaren; voor alle leeftijdsgroepen geldt nu dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft niet lager 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, dus ook in de kleedkamers en kantines.
  • Kleedkamers en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties mogen vanaf 1 juli weer in gebruik genomen worden.
  • Publiek is toegestaan; per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

De versoepeling is meegenomen in de nieuwste versie van het landelijk protocol verantwoord sporten.

Sportkantines open

Per 1 juli mogen de horecavoorzieningen van de sportverenigingen weer open. Hierbij gelden de voorwaarden van het landelijke horecaprotocol. Op de website van de Koninklijke Horecabond vindt u het Protocol Heropening Horeca. De openstelling van een sportkantine valt onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.

Binnen sporten toegestaan

Vanaf 1 juli is binnen sporten weer toegestaan. Het ministerie van VWS heeft een afwegingskader opgesteld voor het heropenen van sportscholen, fitnesscentra en andere binnensporten. Hierin staan richtlijnen om dit op een verantwoorde manier te doen. Op basis van dit afwegingskader werken de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF aan sportprotocollen voor de binnensport. Voor de meer technische vragen (bijvoorbeeld over het reinigen van sportvloeren, toestellen, ventilatie en klimaatbeheersing in sportzalen) werkt de Vereniging Sport en Gemeenten samen met meerdere bedrijfspartners aan een specifieke handreiking voor exploitanten en beheerders. ‘handreiking verantwoord beheer en gebruik binnensportaccommodaties (CONCEPT!)’  Wanneer u een eigen sportaccommodatie exploiteert kunt u zich hierop voorbereiden. Helaas is deze handreiking nog een concept versie en geen definitieve versie. Zodra hierover meer bekend is, laten we u dat weten.


Activiteiten melden

Verenigingen die voor het eerst opstarten vragen we om een e-mail te sturen naar sportservice@kampen.nl. Geef daarin aan wanneer uw vereniging weer gaat starten en op welke locatie. Daarnaast ontvangen we graag uw protocol. U kunt daarna uw activiteit starten en hoeft niet te wachten op onze toestemming. Vanuit onze handhavende rol is het voor ons prettig om te weten welke activiteiten waar weer starten en of er vooraf goed is nagedacht over de regels die u tijdens de activiteit hanteert. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord kunnen blijven sporten.


Gemeentelijke binnensportaccommodaties open na de zomervakantie

De sporthallen en gymnastiekzalen die in beheer van de gemeente zijn blijven gesloten tot na de zomervakantie. De gemeentelijke binnensportaccommodaties zouden vanwege de zomervakantie op 3 juli sluiten. Wij hebben ervoor gekozen voor deze 3 dagen alle bijkomende maatregelen niet op te tuigen. De binnensportaccommodaties gaan weer open na de schoolvakantie op maandag 17 augustus. Wij hebben in de tussentijd ook de gelegenheid te onderzoeken of ons luchtverversingssysteem aan alle eisen voldoet. Alleen in uitzonderlijke gevallen, wijken we hiervan af. Verenigingen kunnen, zoals elk jaar, op verzoek in de laatste twee weken van de vakantie incidenteel gebruik maken van een binnensportaccommodatie. Mocht u daar gebruik van willen maken, geef dat dan voor 1 juli door via huursportzaal@kampen.nl .


Sporten in de openbare ruimte/op sportterreinen blijft mogelijk

Indien u geen eigen terrein heeft om uw activiteiten uit te voeren, dan kunt u nog steeds een aanvraag doen voor gebruik van de openbare ruimte/sportterrein. Met behulp van buitensportaanbieders houden we ook in de zomerperiode een aantal velden en terreinen beschikbaar. De beschikbare terreinen zijn voor u in het reserveringssysteem gezet. Via https://huursportzaal.kampen.nl kunt u een terrein reserveren. Mocht u een terrein tijdens de zomervakantie willen reserveren,  plaats de reservering dan voor 1 juli in het systeem.


Nieuwe gymzaal in Het Onderdijks

Wij ontwikkelen plannen om een nieuwe gymzaal in Het Onderdijks te bouwen. Wij willen hierover graag met alle potentiele gebruikers van de gymzaal in gesprek. Overdag zal de gymzaal voornamelijk gebruikt worden door het onderwijs. Aan het einde van de middag, de avond en het weekend is er ook gebruik mogelijk. Is uw sportvereniging geïnteresseerd in het gebruiken van deze gymzaal en wilt u meedenken bij de ontwikkeling van deze sportaccommodatie? Neemt u dan contact met ons op via sportservice@kampen.nl.


Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport