We zijn op zoek naar versterking van ons team. Help je mee in onze zoektocht?

SPORTIEVE PENNINGMEESTER

Sportraad Kampen is op zoek naar een penningmeester met een hart voor sport.

    • Factureren en innen van de jaarlijkse contributie van de sportverenigingen die lid zijn van Sportraad Kampen
    • Verzorgen van administratie en betalingen
    • Opstellen jaarlijkse begroting en financieel jaarverslag
    • Jaarlijks resultatenrekening en balans opstellen en deze presenteren op de algemene ledenvergadering (ALV)

Wij vragen iemand met een financiële achtergrond die tevens kennis en ervaring heeft met Excel. De tijdsinvestering voor het houden van een financiële administratie bedraagt circa 2 uur per maand. Daarnaast duurt het bijwonen van de bestuursvergadering ook circa 2 uur per maand.  Voor meer informatie over de inhoud en werkzaamheden kunt u contact opnemen met de penningmeester Eunice Boer via  0615423626.