We zijn op zoek naar versterking van ons team. Help je mee in onze zoektocht?

SPORTIEVE PENNINGMEESTER

Sportraad Kampen is op zoek naar een penningmeester met een hart voor sport.

  • Factureren en innen van de jaarlijkse contributie van de sportverenigingen die lid zijn van Sportraad Kampen
  • Verzorgen van administratie en betalingen
  • Opstellen jaarlijkse begroting en financieel jaarverslag
  • Jaarlijks resultatenrekening en balans opstellen en deze presenteren op de algemene ledenvergadering (ALV)

Wij vragen iemand met een financiële achtergrond die tevens kennis en ervaring heeft met Excel. De tijdsinvestering voor het houden van een financiële administratie bedraagt circa 2 uur per maand. Daarnaast duurt het bijwonen van de bestuursvergadering ook circa 2 uur per maand.  Voor meer informatie over de inhoud en werkzaamheden kunt u contact opnemen met de penningmeester Eunice Boer via  0615423626.


BESTUURSLID MET BELANGSTELLING VOOR SPORT

Sportraad Kampen is op zoek naar een algemeen bestuurslid met brede belangstelling voor sport, bestuurservaring is een pré.

 • Bijwonen maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Contacten onderhouden met gemeente en sportverenigingen
 • Participeren in gemeentelijke werkgroepen

Voor meer informatie over de inhoud en werkzaamheden kunt u contact opnemen met de voorzitter Tonny Zweers via 0627306390 of secretaris Albertine Wierda-ten Hove op telefoonnummer 0681720748.

Over Sportraad Kampen:

Sportraad Kampen is belangenbehartiger van Kamper sportverenigingen en vervult voor de sport binnen de Gemeente Kampen een rol als voortrekker, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en kritische volger van (plaatselijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de sport. Het Bestuur vergadert maandelijks, volgens een van tevoren vastgesteld rooster.  Naast deze reguliere vergaderingen komt het dagelijks bestuur wekelijks bij elkaar. Verder is het Bestuur op uitnodiging aanwezig bij uitvoeringen, jubilea, openingen e.d. van sportverenigingen. Sportraad Kampen biedt de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij.