Niet in zalencentrum De Leuke Hanzestad. Niet in een schoolgebouw en ook niet in een sporthal. De sportverkiezingen van de Kamper Sportraad worden dit jaar niet gehouden op een gebruikelijke locatie maar in de Stadsgehoorzaal. En nog meer afwijkend; niet op een vrijdagavond maar op donderdagavond 7 maart vanaf half acht ‘s avonds.

,Het is even wennen’’, erkent Tonny Zweers van de Kamper Sportraad. ,,We krijgen ineens te maken met een veel theatralere setting dan we gewend waren. Dan moet je ook wel het nodige kijkwerk op de planken brengen.’’

Spontaan

Het mooie voor de Sportraad is wel; het kost niets, want het was Stadsgehoorzaal-directeur Jelle Wouda die spontaan bij de raad aanklopte met de vraag of ze de verkiezingen de komende drie jaar niet in zijn theater konden houden.

,,Hij wil een theater zijn voor alle Kampenaren, en dus ook voor sporters’’, zegt Tonny Zweers over dat mooie aanbod. ,,Nou, dat zagen wij uiteraard wel zitten.’’

Lees het artikel verder op deStentor.nl