De VDK Sportverkiezing 2020 zal helaas niet kunnen plaatsvinden. Normaliter worden elk jaar de Kamper sporters in de ‘spotlights’ gezet, maar door het Coronavirus is dat nu geen haalbare kaart. Iedereen moet kunnen sporten op zijn of haar niveau en dat is in dit uitzonderlijke jaar niet mogelijk geweest. Jammer genoeg heeft niemand reële kansen gehad om optimale sportprestaties te kunnen laten zien. De mogelijk wél geleverde prestaties uit 2020 tellen nu mee voor de Sportverkiezing 2021.