Veel verenigingen zullen de volgende aankondiging van Het Groot Burger Weeshuis hebben gekregen:

Bestuur van het Groot Burger Weeshuis heeft gemeend om alle verenigingen die subsidie van ons krijgen vanwege de moeilijke periode een eenmalige extra subsidie 2020 te geven van 20% van de reguliere subsidie.

In de hoop de moeiten hiermee wat te verzachten,
namens het bestuur van de Stichting Het Grootburgerweeshuis te Kampen.

De Sportraad spreekt haar waardering daarvoor uit