Zweers: ‘Sportverenigingen niet meer belasten’

 

KAMPEN – In ‘t Via wordt op vrijdag 11 maart de 31ste editie van de Kamper Sportverkiezingen gehouden. In de aanloop naar dit evenement maakt voorzitter Tonny Zweers van Sportraad Kampen zich zorgen over de Kamper sport. Door de bezuinigingen van de laatste jaren en in de toekomst wordt de Kamper sport(er) volgens haar in het nauw gebracht.

In de weken voor de sportverkiezingen heeft Zweers een volle agenda. “Maar ik doe het met veel plezier”, zegt Zweers. Als geen ander weet ze wat er speelt in de Kamper sportwereld. Ze ziet veel enthousiasme. “Ik was bij een vergadering van de gezamenlijke gymnastiekverenigingen. Daar werd voorgesteld om een beweegdag te organiseren. Daar werd gelijk positief op gereageerd. Of neem nou KJLTC. Daar hebben ze een succesvol tennistoernooi georganiseerd. Het zijn allemaal mooie initiatieven.”

Fabriekshal

Nog steeds staan er enthousiaste mensen op die een boost geven aan de Kamper sport. Maar het wordt er voor de verenigingen allemaal niet eenvoudiger op. De afgelopen jaren is er veel bezuinigd door de gemeente, waardoor zaalhuren omhoog zijn gegaan. “En dan moet er nog 90.000 euro worden bezuinigd”, vult Zweers aan. Ze vraagt zich af waar dat geld vandaan moet komen. Steeds vaker hikken verenigingen tegen de hoge zaalhuren aan. “Een vereniging opperde al dat ze net zo goed zelf een fabriekshal kunnen inrichten met een hypotheek erop. Je kunt als gemeente niet meer vragen. Verenigingen kunnen stijgende kosten alleen maar het hoofd bieden via de verhoging van de contributie. Maar dan sluit je mensen uit. Maak sporten niet te duur. We willen zoveel mogelijk mensen laten bewegen. Dat is ook wens van de gemeente.” Volgens Zweers is het veelzeggend dat het Jeugdsportfonds, dat financieel minder daadkrachtige ouders de kans geeft om hun kinderen te laten sporten, helemaal vol zit. “Dat is niet voor niets.” Ook het wegvallen van subsidies heeft de verenigingen veel geld gekost. Subsidies voor jeugd of ten behoeve van het opleiden van kader behoren tot het verleden. “Ik vind het bewonderenswaardig dat verenigingen het toch nog steeds voor elkaar krijgen om financieel rond te komen en mensen op te leiden. Maar het moet wel ergens vandaan komen. Als bij de gemeente de pot leeg is en bij verenigingen ook, weet ik het ook niet meer.”

Waardering

Vrijdag 11 maart zal dit onderwerp ongetwijfeld ter sprake komen bij de Kamper Sportverkiezingen. Volgens Zweers een belangrijk evenement voor de Kamper sport. “Bij de sportverkiezingen is er veel waardering voor sporters, maar ook voor begeleiders. Zij werken er hard voor om ervoor te zorgen dat sporters hun ding kunnen doen. Tijdens de verkiezingen zitten er zo’n vierhonderd mensen in de zaal en wordt sport op de kaart gezet in Kampen. En er wordt op een positieve manier naar sport gekeken en dat is in Nederland wel eens anders.”

Match

Zweers is al sinds september 2002 voorzitter van Sportraad Kampen, dat het evenement organiseert. Ook Sportraad Kampen moet het doen met minder geld, maar door een match op de Tohopesate zijn er toch belangrijke investeringen gedaan. “We krijgen een nieuw logo en een nieuwe website. De Tohopesate biedt veel mogelijkheden voor verenigingen”, benadrukt Zweers. Momenteel zitten er zes personen in het bestuur van Sportraad Kampen. Volgens Zweers is een uitbreiding van het bestuur gewenst. “Er zijn zoveel werkgroepen van de gemeente waarbij we aanschuiven. Het is moeilijk om alles in te plannen.”

Samenwerken

Dat speelt ook bij diverse sportverenigingen. “Ad hoc is er vaak zoveel te doen dat er geen tijd is om visie te ontwikkelen. En dat moet eigenlijk wel.” Zweers pleit voor meer samenwerking tussen verenigingen. Bijvoorbeeld op bestuurlijk niveau. “Een penningmeester kan voor meerdere verenigingen werkzaam zijn. En Ga samen dingen organiseren voor kleine groepen, zoals voor mensen met een beperking”, geeft Zweers de verenigingen mee.

Aangepast protocol, graag wijzigingen doorgeven

Beste gebruikers,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet verscherpte maatregelen aangekondigd die vanaf woensdag 22:00 uur gelden.
Als het goed is heeft u ook vandaag een mail van Guido Vlierhuis gehad met daarin de hoofdpunten van de maatregelen.

Hierop hebben wij ons protocol aangepast. Het aangepaste protocol downloadt u in pdf formaat via deze link: PDF aangepast protocol.

Ik kan me voorstellen dat een aantal activiteiten niet meer kan plaatsvinden, zoals competitiewedstrijden, onderlinge partijtjes of omdat de 1,5 meter afstand met 18+ niet gehandhaaft kan worden. En dat u daarom geen gebruik gaat maken van de sportaccommodatie. Ook kan ik me voorstellen dat u een alternatief heeft bedacht voor deze uren.
Hoe logisch soms zaken kunnen zijn, is voor mij niet geheel te overzien wie, wat, waar (gezien bovenstaande) doet.

Zou u daarom zo vriendelijk willen zijn om door te geven wanneer u geen gebruik meer maakt van onze accommodaties?
a) om eventuele inzet van beheer die nodig was te kunnen herzien
b) ik kan u dan uit het rooster halen, scheelt kosten
Graag doorgeven via: huursportzaal@kampen.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rico Doorn

Corona update gebruik sporthallen en gymnastiekzalen

Geachte gebruiker,

Corona

Het laat zich aanzien dat het coronavirus nog maanden onder ons is. Van een gehoopte afbouw van de maatregelen, is vooreerst nog geen sprake. Wij gaan ervan uit dat u deze winter nog niet op de oude manier gebruik kunt maken van onze sporthallen en gymnastiekzalen.

Huidige situatie

Op 17 augustus kon u weer in de sporthallen sporten. Na meting van de luchtkwaliteit, openden wij twee weken later ook weer de gymnastiekzalen. Wel is het gebruik aangepast. Ramen en deuren staan open, het gebruik van douches en toiletten is beperkt en er zijn looproutes. Alle regels staan in ons protocol. Wij wijzen u er nogmaals op dat de maatregelen niet vrijblijvend zijn.

Winter

Onze zorg blijft de luchtkwaliteit. Het is voor ons niet mogelijk voor de winter alle accommodaties te voorzien van een adequaat ventilatiesysteem. Afgezien van de hoge kosten, is de opdracht te groot voor een snelle uitvoering. Houdt u er rekening mee dat u ook straks bij lage buitentemperaturen, sport met ramen en deuren open. Het wordt koud in onze sportaccommodaties.

Ten slotte

In het belang van ieders gezondheid, vragen wij om uw begrip. Uiteraard blijven wij meten. Misschien is meer mogelijk, dan wij nu weten. Voor tips, suggesties en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht.

Hoogachtend,
Henk Kremer,
afdeling Ruimtelijke realisatie

Nieuw onderkomen in het park

De mannen van de duikvereniging De Oester zijn begonnen met hun klus voor hun nieuwe onderkomen in het park, waar ook de Sportraad een plek zal krijgen.
Zelfwerkzaamheid blijkt voor sportverenigingen te lonen. Ook de nodige sponsoren werken mee om het project te realiseren. Respect voor deze mannen!!

Actuele protocollen

Beste sportbestuurder,

Ondanks de aanpassingen die u hebt moeten doen vanwege het coronavirus, is inmiddels het nieuwe sportseizoen gelukkig weer in volle gang. Met dit bericht willen we u nogmaals op de meest actuele protocollen en richtlijnen attenderen en verzoeken deze goed in acht te nemen tijdens uw activiteiten. Download de laatste versie via deze link: Protocol versie 17 september 2020.

Sportprotocol

Het actuele sportprotocol is terug te vinden op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Kijk regelmatig of er ook wijzigingen zijn. De meest actuele versie wordt hier gepubliceerd en u kunt er ook digitale hulpmiddelen vinden voor uw de organisatie van uw activiteit(en).

Verantwoord gebruik binnensportaccommodatie

De handreiking voor verantwoord gebruik binnensportaccommodaties vindt u hier. Alle gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn geïnformeerd over het protocol van de gemeente Kampen (zie bijlage). Graag nogmaals aandacht hiervoor!

(sport) kantines & horecaprotocol

Voor alle horeca, groot of klein, geldt het horecaprotocol! Het horecaprotocol is hier terug te vinden. Denk hierbij dus ook aan het aantal personen wat maximaal bij elkaar aan tafel mag zitten (helaas geen teamtafels), de afstand onderling, intekenlijsten voor wie een kantine betreedt en het toezicht hierop.

Toezicht & handhaving

Wij beseffen ons goed dat het niet altijd gemakkelijk is en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieders, sporters, vrijwilligers en bezoekers. Toch is het van belang voor ieders gezondheid dat de gestelde richtlijnen en maatregelen worden opgevolgd. U bent als aanbieder van activiteiten hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. Boa’s van de gemeente Kampen zijn de afgelopen periode bij verschillende sportaccommodaties geweest om te kijken of de maatregelen worden opgevolgd. Er zijn veel complimenten uitgedeeld, maar ook waarschuwingen gegeven. De komende tijd worden meer binnen- en buitensportaccommodatie bezocht.

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport
g.vlierhuis@kampen.nl

Sportraad Kampen zoekt versterking

We zijn op zoek naar versterking van ons team. Help je mee in onze zoektocht?

SPORTIEVE PENNINGMEESTER

Sportraad Kampen is op zoek naar een penningmeester met een hart voor sport.

  • Factureren en innen van de jaarlijkse contributie van de sportverenigingen die lid zijn van Sportraad Kampen
  • Verzorgen van administratie en betalingen
  • Opstellen jaarlijkse begroting en financieel jaarverslag
  • Jaarlijks resultatenrekening en balans opstellen en deze presenteren op de algemene ledenvergadering (ALV)

Wij vragen iemand met een financiële achtergrond die tevens kennis en ervaring heeft met Excel. De tijdsinvestering voor het houden van een financiële administratie bedraagt circa 2 uur per maand. Daarnaast duurt het bijwonen van de bestuursvergadering ook circa 2 uur per maand.  Voor meer informatie over de inhoud en werkzaamheden kunt u contact opnemen met de penningmeester Eunice Boer via  0615423626.


BESTUURSLID MET BELANGSTELLING VOOR SPORT

Sportraad Kampen is op zoek naar een algemeen bestuurslid met brede belangstelling voor sport, bestuurservaring is een pré.

 • Bijwonen maandelijkse bestuursvergaderingen
 • Contacten onderhouden met gemeente en sportverenigingen
 • Participeren in gemeentelijke werkgroepen

Voor meer informatie over de inhoud en werkzaamheden kunt u contact opnemen met de voorzitter Tonny Zweers via 0627306390 of secretaris Albertine Wierda-ten Hove op telefoonnummer 0681720748.

Over Sportraad Kampen:

Sportraad Kampen is belangenbehartiger van Kamper sportverenigingen en vervult voor de sport binnen de Gemeente Kampen een rol als voortrekker, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en kritische volger van (plaatselijke) ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van de sport. Het Bestuur vergadert maandelijks, volgens een van tevoren vastgesteld rooster.  Naast deze reguliere vergaderingen komt het dagelijks bestuur wekelijks bij elkaar. Verder is het Bestuur op uitnodiging aanwezig bij uitvoeringen, jubilea, openingen e.d. van sportverenigingen. Sportraad Kampen biedt de mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen en iets te kunnen betekenen voor de maatschappij.

 

NOC NSF: Coronavirus en sport

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen, daarom hebben zij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Je vindt ze hier: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

 

 

 

Deel jouw best practices

Bizarre en bijzondere tijden. Voor ons allemaal. Hoe gaan jullie als sportvereniging hier mee om? Fit blijven is belangrijk, maar de trainingen en wedstrijden gaan allemaal niet door. Wat nu? 

#FitMetTeamNL

Een mooi voorbeeld vonden we op de website van AV ISALA ’96. Zij delen op hun website via deze pagina www.avisala96.nl/blijffit verschillende workouts van TeamNL sporters. Workouts vanuit de woonkamer. Ook op de socials te volgen via #FitMetTeamNL.

Hoe pakken jullie dit op?

Laat het ons weten! Dan delen wij jullie tips hier en op de social media kanalen! Stuur je een mail naar info@sportraadkampen.nl?

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl