[contact-form-7 id=”821″ title=”aanmeldformulier sportverkiezing”]

Voorwaarden deelneming

  • De kandidaat moet woonachtig zijn in Kampen.
  • Kamper sporters die buiten Kampen woonachtig zijn, maar wel lid zijn van een Kamper sportvereniging, komen ook in aanmerking.
  • Een sportploeg moet uit minimaal twee personen bestaan.
  • Jeugdsporters (individueel of in teamverband) mogen op het moment van de hun geleverde prestatie niet ouder zijn dan 19 jaar (tot en met 18 jaar). S.v.p. geboortedatum jeugdsporter(s) vermelden.
  • Een sportman, sportvrouw of jeugdsporter mag ook een uitblinkende speler in een team zijn.

Onvolledige of onjuist ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.