Sportraad

Sportraad

Sport neemt in de Gemeente Kampen een belangrijke plaats in. De vele sportverenigingen zijn daar het bewijs van. Deze verenigingen bieden een breed scala aan sporten aan om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen een sport naar hun keuze te vinden. Deze verenigingen worden bestuurd en gerund door louter vrijwilligers.

Sportraad Kampen ziet dan ook een duidelijke functie daar waar mogelijk ondersteuning te geven aan deze verenigingen. Ook wil Sportraad Kampen voor de sport in brede zin binnen de gemeente Kampen, een intensieve rol vervullen, als belangenbehartiger, voortrekker, adviseur, bemiddelaar, ondersteuner en kritisch volger van (plaatselijke) ontwikkelingen. Allemaal met als doel om mensen (meer) te laten bewegen. Samen met verenigingen en de gemeente proberen we de georganiseerde en de ongeorganiseerde sport in Kampen op de kaart te zetten.

De Sportraad heeft 4 taakgebieden/kerntaken:

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen sportverenigingen onderling, tussen sportverenigingen en overheidsinstanties, tussen sportverenigingen en overige sportinstanties en tussen sportverenigingen en de Sportraad Kampen.
  • Het optreden als gesprekspartner van het gemeentebestuur betreffende alle algemene aspecten op het gebied van het gemeentelijke sportbeleid.
  • Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen.
  • Het organiseren en/of gezamenlijk uitvoeren van activiteiten voor leden.