Projecten

Sporthal de Reeve

Twee leden van de Sportraad hebben in de werkgroep voor de bouw van Sporthal de Reeve gezeten en zo de belangen van haar achterban kunnen behartigen....

Aanleg kunst-grasvelden

Door de inbreng van de Sportraad zijn er meerdere kunstgrasvelden tegelijk aangelegd wat een kosten besparing met zich meebracht plus de aanleg van twee extra trap veldjes. Aanvankelijk...

‘Inrichting stadspark’

Het Stadspark, het Groene hart van Kampen, is in de afgelopen periode veranderd door de bouw van het nieuwe zwembad tegen de Europa allee aan. Het oude zwembad heeft inmiddels geen...

Sport Nota

Er is momenteel geen Sportnota. Ontwikkelingen in het kader van beleid en visie op het gebied van sport had, heeft en houdt onze aandacht. Contactgegevens Sportraad Kampen...

Pilot Sportpark De Maten/De Venen

De pilot op sportpark ‘De Maten/De Venen’ is inmiddels afgerond. Helaas heeft de pilot niet aan de verwachtingen voldaan. Wel is er een positief uitvloeisel uit voortgekomen: ‘In...

Nieuwe zwembad

De Sportraad maakte deel uit van de klankbordgroep tijdens het ontwikkelen van de bouwplannen van het zwembad. Samen met zwemvereniging ‘Deltasteur’ en duikvereniging ‘de Oester’ hebben...

Bezuiniging 2015-2020

In 2015 zijn was de Sport opnieuw geconfronteerd met een taakstellende bezuinigingsmaatregel van €100.000 in 2015 oplopend tot een structurele bezuinigingen van €150.000 vanaf 2016. Na...