Werkgroepen
Onder Sportservice Kampen (Gemeente) vallen verschillende werkgroepen waarin Sportraad Kampen vertegenwoordigd is. Hierin wordt de sport in de meest brede zin behartigd en ondersteund.

Zowel in de Regiegroep van het Kamper Leefstijlakkoord als in de Deelakkoorden hebben bestuursleden van de Sportraad zitting.

Leefstijlakkoord regiegroep; contactpersonen Berry Prins en Evert Haverkamp

De deelakkoorden van het Kamper Sportakkoord zijn:

1. Iedereen kan meedoen: Kampen maakt de omslag van aangepast sporten naar inclusief sporten en bewegen.

2. Bewegen in de openbare ruimte: Kamper sportvoorzieningen (inclusief openbare ruimte) zijn functioneel, duurzaam en worden volop gebruikt.

3. Vitale sportaanbieders: De financiën en organisatie van sport- en beweegaanbieders zijn toekomstbestendig. Voor iedere inwoner is er een passend sport en beweegaanbod binnen Kampen of in de regio.Als u op zoek bent naar superclone Replica Rolex, dan is Super Clone Rolex de plek waar u moet zijn! De grootste collectie nep-Rolex-horloges online!

4. Een leven lang bewegen

  • MO Adviesraad; contactpersoon Tonny Zweers
  • Vrijwilligerscluster; contactpersoon Tonny Zweers