Bezuiniging 2015-2020

In 2015 zijn was de Sport opnieuw geconfronteerd met een taakstellende bezuinigingsmaatregel van €100.000 in 2015 oplopend tot een structurele bezuinigingen van €150.000 vanaf 2016. Na de presentatie door de gemeente (september 2015) waarin deze bezuinigingsmaatregel werd toegelicht heeft de Sportraad de werkgroep ‘bezuiniging’ ingericht, waarin diverse bestuursleden zitting hebben genomen en daarmee kreeg zowel de binnen- als buitensport een stem.

De werkgroep ging samen met de wethouder en een beleidsmedewerker van de gemeente aan de slag om te kijken waar er nog rek mogelijk was. Te denken viel aan de voordelen van exploitatie van het nieuwe zwembad, energiemaatregelen alsook bezuiniging op inzet van betaalde krachten. Toen het conceptplan klaar lag hebben wij dit met de achterban gedeeld. Dit werd goed gekeurd en is voor gelegd aan de commissie inwoners en na bij goedkeuring gepresenteerd aan de raad.

De gemeenteraad van Kampen heeft op 25 oktober 2016 ingestemd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders minder te bezuinigen op de sport dan op een eerder moment was besloten. Zie hier het officiële document::

raadsbesluit bezuinigingen

Update: Verruimingen en beperkingen vanaf 25 september

Op dinsdag 14 september was er weer een persconferentie van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Er is veel verruiming vanaf 25 september aangekondigd. Voor sport betekent het dat nu bijna alle maatregelen opgeheven worden en de finish na anderhalf jaar in zicht lijkt. Met name voor de sportkantines met een horecafunctie zijn er nog beperkingen. In deze update informeren wij u over de maatregelen die voor sport nog wel gelden en enkele andere relevante punten zodat u zich kunt voorbereiden op de aangekondigde verruimingen.

Verruiming van maatregelen voor de sport

Per zaterdag 25 september geldt voor sport het volgende:

 • Sporten kan zonder beperkingen, zowel binnen als buiten en met publiek;
 • Geen maximaal aantal bezoekers;
 • Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder. Onder professionele sportwedstrijden en topcompetities worden al die sporten verstaan die tijdens de Lockdown-periode vanaf 17 december 2020 bij uitzondering toestemming hadden om te trainen en wedstrijden te spelen.
 • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden:

–         Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom;

–          De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd;

–          Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet CTB) wordt voldaan;

 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

Onderscheid bij eet- en drinkgelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

–          Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geld voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen;

–          Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie;

–          De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan;

–          Het afgehaalde dient elders (niet in de horecagelegenheid) te worden genuttigd.

 

Voor horeca-sporten geldt dat:

–          Indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;

–          Indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.

 

Voor sporttoernooien geldt dat:

–          Als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;

–          Als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

 

Wanneer er wel CTB nodig is:

 • Voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • Wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB nodig is:

 • Voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • Het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
 • Voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.
 • Openingstijden horeca: tussen 06.00 ’s uur ochtends en 00.00 uur ’s avonds;
 • Entertainment is toegestaan.

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.


Veel gestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Doe mee en ontvang 250 euro!

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 17 tot en met 26 september laten we heel Kampen zien dat iedereen kan genieten van sport en beweging. Want sport inspireert, sport verbindt en sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder individu. Kortom: ‘sport doet iets met je’. Dat is dan ook opnieuw het thema van de NOC*NSF Nationale Sportweek dit jaar!

Sportservice Kampen doet mee!
Maar we kunnen dit niet alleen. We hebben jou als sportaanbieder daarbij nodig.

Wat willen we gaan doen?
We willen de inwoners van de gemeente Kampen op diverse manieren laten genieten van sport en bewegen. Dat kan zijn bij de sportvereniging, onder schooltijd, na schooltijd, bij de opvang, bij de dagbesteding, op het werk, thuis of waar je ook maar kunt bedenken.

Doe mee en ontvang €250!*

Hoe doe je mee?
– Bied in de Nationale Sportweek een clinic aan of stel een reguliere training open voor de inwoners van Kampen
– Meld het aanbod aan via info@sportservicekampen.nl
– Plaats het aanbod op www.heelkampenbeweegt.nl

Enkele voorbeelden:
– een eenmalige clinic of demo om jouw sport of activiteit te demonstreren of kennis mee te laten maken
– reguliere lessen en trainingen in de Nationale Sportweek openstellen voor geïnteresseerden om kennis te maken
– workshops/kennismakingslessen aanbieden op basisscholen, dagopvang, dagbesteding, bij bedrijven enz.

*Voorwaarden:
– Elke sportaanbieder ontvangt maximaal 250 euro
– Sportservice Kampen bepaalt in overleg met de Sportraad Kampen of de subsidie wordt toegekend
– De sportaanbieder ontvangt de subsidie van de Sportraad Kampen

Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering van de Sportraad wordt gehouden op donderdagavond 2 september.

Job van Eunen/zelfstandig (sport)beleids- en organisatie adviseur, houdt die avond een inspiratiesessie met als onderwerp ‘De gelukkige vereniging; het geheim van trotse leden’. Met zijn inspiratiesessie laat hij zien wat je moet doen om een gelukkige vereniging te worden en vooral hoe je ervoor zorgt dat leden zich niet langer gedragen als klant, maar juist als trotse mede-eigenaren van jouw club.

Inmiddels heeft u de stukken voor de ALV ontvangen. We zien u graag op onze ALV! Deze vindt plaats in ons nieuwe onderkomen aan de Broedersingel 1 in Kampen.

Nieuw onderkomen Sportraad

Na vele jaren van omzwervingen, heeft de Sportraad Kampen in juli haar eerste bestuursvergadering gehouden in haar vaste locatie bij Duikteam de Oester (Broedersingel 1). Leden van de duikvereniging zijn nog hard aan het werk om de laatste werkzaamheden af te ronden, maar de bestuurskamer, waar wij als Sportraad gebruik van gaan maken, is inmiddels gereed en in gebruik genomen.

Ook voor grotere bijeenkomsten, zoals de algemene ledenvergadering, kunnen we gebruik maken van deze accommodatie op een prachtige centrale locatie in onze stad.

We zien er dan ook naar uit om jullie hier te ontvangen!

Nationale Sportweek 2021

De Gemeente Kampen doet mee met de Nationale Sportweek van 17 t/m 26 september. Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek van 17 tot en met 26 september laten we heel Kampen zien dat iedereen kan genieten van sport en beweging. Want sport inspireert, sport verbindt en sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en ieder individu. Kortom: ‘sport doet iets met je’. Dat is dan ook opnieuw het thema van de NOC*NSF Nationale Sportweek dit jaar.

Sportservice Kampen doet mee! Jullie ook?
Want we kunnen dit niet alleen. We hebben jou als sportaanbieder daarbij nodig.

 

Wat willen we gaan doen?
We willen de inwoners van de gemeente Kampen op diverse manieren laten genieten van sport en bewegen. Dat kan zijn bij de sportvereniging, onder schooltijd, na schooltijd, bij de opvang, bij de dagbesteding, op het werk, thuis of waar je ook maar kunt bedenken.


Zet je deuren open en nodig mensen uit
– Biedt in de Nationale Sportweek een clinic aan of stel een reguliere training open voor de inwoners van Kampen.
– Meld het aanbod aan via info@sportservicekampen.nl
– Plaats het aanbod op www.heelkampenbeweegt.nl


Andere voorbeelden: 

– een eenmalige clinic of demo om jouw sport of activiteit te demonstreren of kennis mee te laten maken
– reguliere lessen en trainingen in de Sportweek openstellen voor geïnteresseerden om kennis te maken
– workshops/kennismakingslessen aan op basisscholen, dagopvang, dagbesteding, bij bedrijven enz.

Verruiming van maatregelen voor de sport

Op vrijdag 18 juni was er weer een persconferentie van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Wederom is veel verruiming vanaf 26 juni aangekondigd. Elementen uit de vierde en vijfde stap van het openingsplan zijn daarbij als het ware samengevoegd. Voor sport zijn bijna alle maatregelen opgeheven. Toch leek het ons verstandig u te informeren over de maatregelen die voor sport nog wel gelden en enkele andere relevante punten, zodat u zich kunt voorbereiden op de aangekondigde verruimingen. Over deze verruiming en andere relevante informatie meer in deze update.

Verruiming van maatregelen voor de sport
Per zaterdag 26 juni gelden de volgende aanpassingen:

 • Amateurwedstrijden mogen weer voor alle leeftijden. Ook met publiek;
 • Publiek houdt op een vaste plek 1,5 meter afstand van elkaar, mag zingen, juichen en op blaasinstrumenten spelen;
 • Met coronatoegangsbewijzen is een hoger aantal toeschouwers toegestaan;
 • Voor sportkantines mogen de reguliere openingstijden worden gehanteerd;
 • Jongeren tot en met 17 jaar mogen binnen en buiten gezamenlijk sporten, 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;
 • Vanaf 18 jaar is binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. Als het nodig is voor de sport sportbeoefening is 1,5 afstand houden niet verplicht.

Sporten in de openbare ruimte/op sportterreinen

Mochten er binnensportaanbieders zijn die de behoefte hebben om buiten te sporten, dan kunnen zij nog steeds een e-mail sturen naar huursportzaal@kampen.nl.

Het protocol verantwoord sporten

Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veelgestelde vragen

Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Guido Vlierhuis
g.vlierhuis@kampen.nl
Beleidsontwikkelaar Sport

Op dinsdag 11 mei was er weer een persconferentie van onze minister president. Voor sport was ruim aandacht. Er werd behoorlijk wat verruiming van de maatregelen vanaf 19 mei aangekondigd, mits het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames op maandag 17 mei verder zou zijn gedaald. Die daling heeft gelukkig plaatsgevonden. Over de verruiming en andere relevante informatie meer in deze update.

Verruiming van maatregelen voor de sport
Per woensdag 19 mei gelden de volgende versoepelingen:

Binnen sporten

· Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open.

· Kleedkamers en douches blijven gesloten.

· Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht. Er geldt geen maximale groepsgrootte.

· Vanaf 18 jaar geldt: sporten met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Maximaal 30 personen per ruimte (excl. personeel).

· Groepslessen voor 18 jaar en ouder mogen niet. Een instructeur/trainer mag zich wel tussen de tweetallen bewegen en aanwijzingen geven per individu/tweetal.

· Publiek is niet toegestaan.

· Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht.

· Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Buiten sporten

· Buiten sporten boven de 27 jaar in groepsverband kan weer (ook in de openbare ruimte), maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.

· Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mochten al trainen en onderlinge wedstrijdjes (van dezelfde club) spelen. 1,5 afstand houden is niet verplicht.

· Kleedkamers en douches blijven dicht.

Buitenterrassen sportlocaties

· Buitenterrassen mogen open voor de sporters. Hier gelden dezelfde regels als voor de gewone horecaterrassen. Maximaal 50 personen, twee personen per tafel (exclusief kinderen t/m 12 jaar), 1,5 meter ruimte, vaste zitplaats verplicht en aanwezigheid registreren en openingstijden van 06.00 – 20.00 uur.

(Binnen) zwembaden in Kampen

· Binnenzwembaden zijn alleen geopend voor sportbeoefening en banenzwemmen. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan doelgroepenactiviteiten zoals bijvoorbeeld aquajoggen voor ouderen en baby-/peuterzwemmen mogen niet. Groepslessen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen wel. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn open, maar de douches zijn gesloten. Het reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iedereen een mondkapje dragen vanaf 13 jaar, maar deze mag af tijdens het sporten.

· Terrassen in binnenbaden zijn gesloten.

Sporten in de openbare ruimte/op sportterreinen

Mochten er binnensportaanbieders zijn die de behoefte hebben om buiten te sporten, dan kunnen zij een e-mail sturen naar huursportzaal@kampen.nl.

Het protocol verantwoord sporten
Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veel gestelde vragen
Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport
Gemeente Kampen

Binnensportaccommodatie reserveren

Vanavond is er een persconferentie inzake de versoepelingen van de huidige coronamaatregelen. Verwachting is dat de binnensport weer mag beginnen onder bepaalde voorwaarden. Wij hebben zelf ook nog geen zicht op hoe dit er in de praktijk uit zal gaan zien.
Wij kunnen vanaf volgende week dan weer open als dat mag en mits de regering maandag niet aan de handrem trekt.

Reserveer op tijd

Om een goed beeld te krijgen wie we volgende week zouden kunnen verwachten in onze accommodaties, is het noodzakelijk dat u zich hiervoor aanmeldt.
Dit doet u door een mail te sturen naar huursportzaal@kampen.nl met als onderwerp: aanmelding + uw verenigingsnaam.

In deze mail maakt u kenbaar voor welke vereniging of stichting u de aanmelding doet en voor welke dag(en) en tijd(en) op welke locatie(s). Onderstaand tabel zou u kunnen gebruiken:

Vereniging:
Dag:    Locatie(+zaaldeel):        Begin tijd:    Eind tijd:        Activiteit:

Let op: Niet aanmelden, betekent dat u geen gebruik wenst te maken. Hierdoor werkt uw sleutel ook niet.

Aanmelding moet voor zondag 16 mei 24:00 uur binnen zijn. Dan kan ik maandag alles inventariseren.
Na inventarisatie kan het voorkomen dat we moeten clusteren en/of ervoor te kiezen bepaalde locaties niet te openen.

Met vriendelijke groet,
Rico Doorn
Beheerder gemeentelijke sportaccommodaties
r.doorn@kampen.nl

Subsidieregeling voor verenigingen

 

Onlangs heeft het bestuur van GBW bekend gemaakt dat verenigingen en instellingen die in aanmerking willen komen voor de jeugdsubsidie tot 30 april 2021 een aanvraag daarvoor kunnen indienen. Bij deze aanvraag dienen de volgende stukken ingediend te worden:

 • een exemplaar van de statuten of het reglement, voor zover die niet bij een eerdere aanvraag is overlegd;
 • een alfabetische lijst van de Kamper-jeugdleden, die per 1 januari 2021 nog geen 18 jaar zijn en vermeldende de naam (i.v.m. AVW mag ook een geanonimiseerd (lid)nummer worden vermeld), het adres en de geboortedatum van elk jeugdlid*; 
 • het financieel overzicht van de vereniging/instelling over het jaar 2020, voorzien van een accountantsverklaring of een verklaring van de kascommissie;
 • de begroting van de vereniging/instelling voor het jaar 2021;
 • een opgave van de voor het jaar 2020 vastgestelde contributiebijdragen voor de jeugdleden, met daarbij indien van toepassing een onderverdeling per leeftijd.

U kunt bovenstaande stukken sturen naar GBW, Kamille 13, 8265 DH, Kampen.

* Ook verenigingen met niet-specifieke jeugdleden (bijv. ijsclubs met gezinsabonnementen of wijkverenigingen waarvoor een ouderbijdrage is verschuldigd) kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidie.

Kleine update van de bestaande maatregelen

Beste sportbestuurder,

Afgelopen maandag 8 maart was er weer een persconferentie van de minister president. Ook nu weer met een aantal kleine stapjes voorwaarts qua sportmogelijkheden. Over deze en andere relevante maatregelen meer in deze update.

Kleine aanpassingen van maatregelen
Per dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen op de bestaande maatregelen:

 • Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Hiervoor heeft de zwembadbranche het al bestaande protocol aangepast;
 • Schoolzwemmen is toegestaan mits het doel zwemlessen is. Natte gymlessen zijn niet toegestaan;
 • In aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden voor jongvolwassenen t/m 26 jaar, is het voor iedereen vanaf 27 jaar onder voorwaarden toegestaan om in georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie, of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van ons georganiseerd zijn in de openbare ruimte, in een groepsgrootte van maximaal vier personen op 1,5 meter afstand te sporten.

Bestaande maatregelen
Sinds 15 december is Nederland in een strenge lockdown. Om contacten te beperken zijn ook voor de sport maatregelen genomen. Hieronder treft u deze belangrijke bestaande maatregelen op een rij:

 • Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten sporten in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden.
 • Buiten sporten voor iedereen vanaf 27 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is en in een groepsgrootte van maximaal vierpersonen.
 • Groepslessen buiten mogen niet.
 • In binnenruimtes sporten mag niet (met uitzondering van het onderwijs).
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden zijn verboden.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.


Sporten in de openbare ruimte/op sportterreinen
Mochten er binnensportaanbieders zijn die de behoefte hebben om buiten te sporten, dan kunnen zij een e-mail sturen naar huursportzaal@kampen.nl.

Het protocol verantwoord sporten 
Het protocol verantwoord sporten treft u aan op de website van NOC*NSF, klik  hier. Hierin staan alle maatregelen uitgebreid beschreven.

Veel gestelde vragen
Voor actuele informatie en veel gestelde vragen en antwoorden over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar de site van NOC*NSF en de site van de Rijksoverheid.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt terecht bij uw eigen sportkoepel. Deze worden via NOC*NSF en het ministerie van VWS zo goed mogelijk op de hoogte gehouden.

Informatie
Mocht u vragen hebben over deze informatie en/of andere vragen, laat ons dat dan weten via sportservice@kampen.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Guido Vlierhuis
Beleidsontwikkelaar Sport

Contactgegevens

Sportraad Kampen

Contactadres:
IJsselzicht 9
8261 JJ Kampen

Bezoekadres:
Vloeddijk 79
(gebouw stichting welzijn)
8261 GE Kampen

T: 0681720748
E: info@sportraadkampen.nl
W: www.sportraadkampen.nl