Sporthal de Reeve

Sporthal de Reeve Twee leden van de Sportraad hebben in de werkgroep voor de bouw van Sporthal de Reeve gezeten en zo de belangen van haar achterban kunnen behartigen.Zoals vermeld in dit artikel kunt u door uw selectie van beschikbare deals voor smartphones en...

‘Inrichting stadspark’

‘Inrichting stadspark’ Het Stadspark, het Groene hart van Kampen, is in de afgelopen periode veranderd door de bouw van het nieuwe zwembad tegen de Europa allee aan. Het oude zwembad heeft inmiddels geen functie meer, al zal het inpandige vergadercentrum in gebruik...

Pilot Sportpark De Maten/De Venen

Pilot Sportpark De Maten/De Venen De pilot op sportpark ‘De Maten/De Venen’ is inmiddels afgerond. Helaas heeft de pilot niet aan de verwachtingen voldaan. Wel is er een positief uitvloeisel uit voortgekomen: ‘In beweging naar werk’. Door te klikken op de link wordt u...

Nieuwe zwembad

Nieuwe zwembad De Sportraad maakte deel uit van de klankbordgroep tijdens het ontwikkelen van de bouwplannen van het zwembad. Samen met zwemvereniging ‘Deltasteur’ en duikvereniging ‘de Oester’ hebben we de nodige veranderingen en aanpassingen kunnen bewerkstelligen,...

Bezuiniging 2015-2020

Bezuiniging 2015-2020 In 2015 zijn was de Sport opnieuw geconfronteerd met een taakstellende bezuinigingsmaatregel van €100.000 in 2015 oplopend tot een structurele bezuinigingen van €150.000 vanaf 2016. Na de presentatie door de gemeente (september 2015) waarin deze...